GeoLanD
oferta

Firma specjalizuje się przede wszystkim w geodezji inżynieryjno-przemysłowej i prawnej.

We współpracy z poszczególnymi firmami zapewniamy:

Kompleksową obsługę inwestycji - mapy projektowe, uzgodnienia ZUDP, obsługa konstrukcji obiektów, inwentaryzacje powykonawcze, karty lokali jako załącznik do aktów notarialnych.

 • zakładanie osnów realizacyjnych;
 • kompleksowa obsługa budów;
 • monitoring - pomiary pionowych i poziomych przemieszczeń realizowanego obiektu oraz obiektów sąsiednich;
 • inwentaryzacja powykonawcza obiektów;
 • mapy prawne;
 • mapy do celów projektowych;
 • uzgodnienia ZUP;
 • mapy zasadnicze;
 • mapy numeryczne;
 • mapy tematyczne;
 • mapa terenów zakładów przemysłowych;
 • mapy inwentaryzacyjne budynku;
 • scalenia, podziały i rozgraniczenia nieruchomości;
 • wznowienie punktów granicznych ze wskazaniem granic;
 • sporządzanie dokumentów do celów prawnych;
 • badanie Ksiąg Wieczystych;
 • uzbrojenie techniczne terenu: sieci energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, telefoniczne, itp.
 • wszelkie pomiary kontrolne;
 • pomiary suwnic oraz jezdni podsuwnicowych;
 • pomiary pionowości budowli wieżowych: kominów, silosów, masztów, wież, anten;
 • pomiary przemieszczeń i odkształceń budowli;
 • pomiary szybów windowych, suwnic, torów podsuwnicowych;
 • pomiary przy budowie dróg, mostów, wiaduktów i innych obiektów inżynierii wodnej i lądowej;
 • pomiary mas ziemnych;

Pomiary wykonywane za pomocą systemów satelitarnego pozycjonowania GPS:

 • zakładanie osnów geodezyjnych;
 • wznawianie punktów osnowy geodezyjnej;
 • pomiary obiektów liniowych metodą RTK - linie światłowodowe, elektroenergetyczne, wodociągowe, gazowe;
 • wytyczanie obiektów liniowych metodą RTK;

Specjalizujemy się również w tematyce:

 • rzeczoznawstwo majątkowe;
 • świadectwa energetyczne budynków;
 • pomiary powierzchni obiektów;
 • modernizacja i prowadzenie ewidencji gruntów, budynków i lokali;
Nasze pasje


Firmowa poczta


linki
Copyright © by Geoland Created by agencja reklamowa e-mouse